En dag längs Göta kanal - Slussportsbyte i Motala vintern 2017/18

GÖTA KANAL 2.0

Vad är Göta kanal 2.0?

Göta kanal 2.0 är namnet på den stora renovering som Göta kanal nu genomgår, och som pågått sedan 2016. Det är den enskilt största insatsen som gjorts för kanalanläggningen sedan den byggdes, och innebär att stora delar av den nu återställs till sin ursprungliga profil och funktion.

 

De 200 år som förflutit sedan kanalbygget har satt sina spår, och bland annat har svallet från båtarnas propellrar orsakat stor erosion på kanalvallarna. Detta var inget man hade räknat med vid bygget, eftersom propellern då inte var uppfunnen. För att även kommande generationer ska kunna njuta av båttrafiken på Göta kanal säkras och anpassas den även till dagens krav på säkerhet och till framtidens klimat, där främst förändringar i nederbördsmönster kommer att påverka anläggningen.

 

Totalt investeras nära 1 miljard kronor och de fem år som först planerades för genomförandet har utökats till sju. Vi börjar nu närma oss slutet av projektet vilket innebär att vi nu kan fortsätta det löpande arbetet med att bevara Göta kanal för framtiden. Vårt mål är att Göta kanal ska fortsätta vara en naturlig mötesplats i besöksnäringen och att hela anläggningen ska vara trygg och säker för alla besökare.

 

Renoveringsinsatser 2021-22

Det har hunnit gå sex år sedan det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 inleddes. Från början planerades för renoveringar i fem år, men längs vägen har nya behov visat sig. AB Göta kanalbolags ägare, svenska staten, har beslutat att satsa ytterligare 83 miljoner på renoveringen av det historiska byggnadsverket. 

 

I och med detta är det nu klart att de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes kan slutföras. 2022 blir därmed det sista riktiga året i Göta kanal 2.0, även om vissa av projekten inte kommer att vara helt klara förrän våren 2024. Vi går alltså även i år mot en vinter med stora och spännande projekt längs Göta kanal. 

Tidigare genomförda insatser

Här kan du läsa om tidigare insatser i det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0.