En dag längs Göta kanal - Slussportsbyte i Motala vintern 2017/18

GÖTA KANAL 2.0

Renoveringsinsatser 2021-22

Det har hunnit gå sex år sedan det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 inleddes. Från början planerades för renoveringar i fem år, men längs vägen har nya behov visat sig. AB Göta kanalbolags ägare, svenska staten, har beslutat att satsa ytterligare 83 miljoner på renoveringen av det historiska byggnadsverket. 

 

I och med detta är det nu klart att de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes kan slutföras. 2022 blir därmed det sista riktiga året i Göta kanal 2.0, även om vissa av projekten inte kommer att vara helt klara förrän våren 2024. Vi går alltså även i år mot en vinter med stora och spännande projekt längs Göta kanal. 

Tidigare genomförda insatser

Här kan du läsa om tidigare insatser i det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0.