Vinterarbeten på Göta kanal

Vi arbetar ständigt med att underhålla och renovera Göta kanal för att den ska hålla i många år framöver och kunna fortsätta vara ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. När farleden stänger i slutet av september börjar därför vår säsong för vinterarbeten. Då arbetar vi bland annat med att uppdatera el och hydraulik, montera ny belysning för att sänka vår elförbrukning och undersöka och åtgärda eventuella läckage. Vi byter även ut gamla bryggor, fogar slusskammare och bygger nya slussportar.

För att vissa vinterarbeten ska kunna genomföras behöver delar av kanalen ibland tömmas på vatten och sedan fyllas igen. Det kan då ge nya spännande perspektiv för dig som besökare att få se hur kanalanläggningen ser ut under vattnet!

En dag längs Göta kanal - Slussportsbyte i Motala vintern 2017/18

Göta kanal 2.0

Projekttid: 2016 - 2020. Investering: Cirka 500 miljoner kronor. Finansiär: Vår ägare, svenska staten.

Vi är mitt inne i det största renoveringsarbetet på Göta kanal sedan invigningen 1832.

Arbetet kallas Göta kanal 2.0 och innebär att stora delar av kanalen renoveras och anpassas till gällande dammsäkerhetslag. Genom arbetet tar AB Göta kanalbolag ansvar för att det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal säkras för framtida generationer och därmed kan fortsätta vara en motor för den växande besöksnäringen i Sverige.

 

Varför: För att bevara Sveriges största kulturarv, säkra anläggningen utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv och skapa förutsättningar för turism längs destinationen Göta kanal.

 

Stängs kanalen: Nej, Göta kanal kommer inte att stängas under projektet. Arbetet påverkar inte båttrafiken och farleden kommer att hållas öppen som vanligt under sommarhalvåret.

Insatser 2020-2021

Här listas några av de stora projekt vi genomför inom Göta kanal 2.0 den här vintersäsongen. 

Tidigare genomförda insatser

Här kan du läsa om tidigare insatser i projektet för Göta kanal 2.0