AB Göta kanalbolag

Vi bevarar Göta kanal för kommande generationer

Efter att ha varit ett privat aktiebolag fram till 1978 är AB Göta kanalbolag idag ett helägt statligt bolag. Än idag är det privilegiebrevet från 1810 som reglerar bolagets rättigheter och skyldigheter. Till det kommer det statliga uppdraget att bevara och återställa det kulturhistoriska byggnadsverket och att skapa förutsättningar för turism.

Nyttotrafiken som kanalen byggdes för har nu ersatts av turister i fritidsbåtar och passagerarbåtar. Hela Göta kanalområdet har blivit ett av Sveriges största turistmål som årligen lockar cirka 3 miljoner besökare från både Sverige och utlandet. Den historiska kanalen har gått från att vara en viktig transportled till att vara en motor inom svensk besöksnäring, som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter långt utanför bolagets egen verksamhet.

De 58 000 indelta soldaterna har ersatts av 24 åretruntanställda medarbetare som har som sitt dagliga arbete i att driva, underhålla och utveckla Göta kanal. Sluss- och brovakterna har ersatts av cirka 100 slussvärdar, som varje sommar ser till att fritids- och passagerarbåtar får en både säker och trevlig färd genom Göta kanal. I sluss- och brovaktarstugorna bor privata hyresgäster, eller bedrivs näringsverksamhet kopplad till besöksmålet Göta kanal.

Vår vision

Kärleken till kanalen, intresset för vår historia och behovet av en hållbar framtid gör att Göta kanal har en plats i allas hjärtan.

 

Vårt uppdrag

Att bevara och återställa det kulturhistoriska byggnadsverket och att skapa förutsättningar för turism.

Ägare

AB Göta kanalbolag ägs till 100% av svenska staten, och förvaltas av Finansdepartementet.

Bolagsordning

 

Styrelse

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, och ägaren nominerar samtliga styrelsekandidater som sedan väljs av stämman.

 

Utsedd vid årsstämma 2023-04-28
Magnus Hall, ordförande
Anna Ernestam, ledamot
Göran Carlberg, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Johanna Palmér, ledamot
Magnus Ling, ledamot
Fredrik Persson, ledamot
Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant tjänstemän

VD är Roger Altsäter

 

Årsredovisningar

Hur vi förvaltar Göta kanal, och resultatet av vårt arbete, redovisas årligen i vår Årsredovisning. Här kan du läsa och ladda ned den senaste årsredovisningen för AB Göta kanalbolag. Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer regelverket för Global Reporting Initiative. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 

Ersättningsrapport 2023
 

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022 

Ersättningsrapport 2022

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Ersättningsrapport 2021


Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020

Ersättningsrapport 2020


Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

 

Årsstämma

Årsstämma för AB Göta kanalbolag genomfördes 28 april 2023.

Protokoll årsstämma 2023


Kallelse årsstämma 2024

Bilaga 1: Förslag till ersättningsriktlinjer

Nomineringsbeslut

Ägaranvisning

Policysamling

Som utgångspunkt i vårt arbete mot visionen att Göta kanal ska ha en plats i allas hjärtan har vi en företagsövergripande policysamling. I den finns vår värdegrund och policies för etik, personal, löner, miljö, kommunikation och inköp. Policysamlingen fastställs varje år av Göta kanalbolags styrelse, och här kan du läsa mer om och ladda ned den senaste versionen.
 

Till policysamlingen

 

Visselblåsare

Göta kanalbolag värnar om yttrandefriheten, och alla medarbetare, inhyrda arbetstagare och konsulter har därför möjlighet att slå larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Detta kan göras internt eller till facklig representant, men även till den externa visselblåsarfunktionen Slå larm.

Epost: gotakanal@slalarm.se
Telefon: 020-10 30 90
Post: Slå larm, Box 5123, 402 23 Göteborg
 

Slå larm

 

Kontaktuppgifter

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala

Besöksadress: Platensgatan 12, 591 35 Motala
Org.nr: 556197-7587

Tel: 0141-20 20 50
E-post: info@gotakanal.se

Läs mer om vad vi gör

Vi är ett litet företag med stor bredd