The Göta Canal company

AB Göta kanalbolag

The Göta Canal Company was founded in 1810 when construction work began on the canal. The original shipping traffic on the canal has been replaced by tourists in pleasure craft and passenger boats. The entire Göta Canal area is one of Sweden’s most popular attractions for visitors from Sweden and abroad.

AB Göta kanalbolag manages the canal and properties around it. Property management includes forest, lands and buildings with both historical and practical ties to the canal. The company owns about 400 buildings. The Göta kanalbolag also carries out extensive maintenance and renovations.

 

Contact details

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
SWEDEN

Visiting address: Platensgatan 12, 591 35 Motala, Sweden
Org.nr: 556197-7587

Phone: +46 (0)141-20 20 50
E-mail: info@gotakanal.se

Our vision

The love for the canal, the interest in our history and the need for a sustainable future mean that Göta canal has a place in everyone's heart.

 

Our mision

To preserve and restore the cultural-historical building and to create conditions for tourism.

Ägare

AB Göta kanalbolag ägs till 100% av svenska staten, och förvaltas av Finansdepartementet.

 

Styrelse

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, och ägaren nominerar samtliga styrelsekandidater som sedan väljs av stämman.

 

Utsedd vid årsstämma 2021-04-17
Magnus Hall, ordförande
Anna Ernestam, ledamot
Bengt-Olov Gunnarson, ledamot
Göran Carlberg, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Johanna Palmér, ledamot
Magnus Ling, ledamot
Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant tjänstemän

VD är Roger Altsäter

 

Årsredovisningar

Hur vi förvaltar Göta kanal, och resultatet av vårt arbete, redovisas årligen i vår Årsredovisning. Här kan du läsa och ladda ned den senaste årsredovisningen för AB Göta kanalbolag. Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer regelverket för Global Reporting Initiative. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.
 

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Ersättningsrapport 2021

 

Årsstämma

Årsstämma för AB Göta kanalbolag genomförs 28 april 2023.

 

Policysamling

Som utgångspunkt i vårt arbete mot visionen att Göta kanal ska ha en plats i allas hjärtan har vi en företagsövergripande policysamling. I den finns vår värdegrund och policies för etik, personal, löner, miljö, kommunikation och inköp. Policysamlingen fastställs varje år av Göta kanalbolags styrelse, och här kan du läsa mer om och ladda ned den senaste versionen.
 

Till policysamlingen

 

Visselblåsare

Göta kanalbolag värnar om yttrandefriheten, och alla medarbetare, inhyrda arbetstagare och konsulter har därför möjlighet att slå larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Detta kan göras internt eller till facklig representant, men även till den externa visselblåsarfunktionen Slå larm.

Epost: gotakanal@slalarm.se
Telefon: 020-10 30 90
Post: Slå larm, Box 5123, 402 23 Göteborg
 

Slå larm

 

Kontaktuppgifter

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala

Besöksadress: Platensgatan 12, 591 35 Motala
Org.nr: 556197-7587

Tel: 0141-20 20 50
E-post: info@gotakanal.se

Läs mer om vad vi gör

Vi är ett litet företag med stor bredd