AB Göta kanalbolag

Die Kanalgesellschaft

1810 wurde mit den Bauarbeiten des Göta Kanals begonnen. Inzwischen wurde der historische Nutzverkehr auf dem Kanal durch den Bootstourismus mit Freizeitbooten und Passagierschiffen ersetzt. Die gesamte Umgebung des Göta Kanals ist heute eine der größten Attraktionen Schwedens, der Besucher aus Schweden und dem Ausland anzieht.

Die Kanalgesellschaft AB Göta kanalbolag betreibt das Kanal- und Immobiliengeschäft. Die Immobilienverwaltung umfasst Wald- und Grundbesitz sowie Grundstücke und Gebäude, die historisch oder praktisch mit dem Göta Kanal verbunden sind. Der Immobilienbestand der Kanalgesellschaft umfasst ca. 350 Gebäude. Die Kanalgesellschaft ist auch für eine umfassende Wartungs- und Renovierungsarbeit zuständig.

 

Kontakt

AB Göta kanalbolag
Box 3
SE-591 21 Motala

Telefon (Zentrale): +46 (0)141 20 20 50
Email: info@gotakanal.se

Unsere Vision

Die Liebe zum Kanal, das Interesse an unserer Geschichte und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Zukunft bedeuten, dass der Göta-Kanal einen Platz im Herzen aller hat.

 

Unsere Aufgabe

Das kulturhistorische Gebäude zu erhalten und zu restaurieren und Voraussetzungen für den Tourismus zu schaffen.

Ägare

AB Göta kanalbolag ägs till 100% av svenska staten, och förvaltas av Finansdepartementet.

 

Styrelse

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, och ägaren nominerar samtliga styrelsekandidater som sedan väljs av stämman.

 

Utsedd vid årsstämma 2021-04-17
Magnus Hall, ordförande
Anna Ernestam, ledamot
Bengt-Olov Gunnarson, ledamot
Göran Carlberg, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Johanna Palmér, ledamot
Magnus Ling, ledamot
Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant tjänstemän

VD är Roger Altsäter

 

Årsredovisningar

Hur vi förvaltar Göta kanal, och resultatet av vårt arbete, redovisas årligen i vår Årsredovisning. Här kan du läsa och ladda ned den senaste årsredovisningen för AB Göta kanalbolag. Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer regelverket för Global Reporting Initiative. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.
 

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Ersättningsrapport 2021

 

Årsstämma

Årsstämma för AB Göta kanalbolag genomförs 28 april 2023.

 

Policysamling

Som utgångspunkt i vårt arbete mot visionen att Göta kanal ska ha en plats i allas hjärtan har vi en företagsövergripande policysamling. I den finns vår värdegrund och policies för etik, personal, löner, miljö, kommunikation och inköp. Policysamlingen fastställs varje år av Göta kanalbolags styrelse, och här kan du läsa mer om och ladda ned den senaste versionen.
 

Till policysamlingen

 

Visselblåsare

Göta kanalbolag värnar om yttrandefriheten, och alla medarbetare, inhyrda arbetstagare och konsulter har därför möjlighet att slå larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Detta kan göras internt eller till facklig representant, men även till den externa visselblåsarfunktionen Slå larm.

Epost: gotakanal@slalarm.se
Telefon: 020-10 30 90
Post: Slå larm, Box 5123, 402 23 Göteborg
 

Slå larm

 

Kontaktuppgifter

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala

Besöksadress: Platensgatan 12, 591 35 Motala
Org.nr: 556197-7587

Tel: 0141-20 20 50
E-post: info@gotakanal.se

Läs mer om vad vi gör

Vi är ett litet företag med stor bredd