Gästhamnarna i Göta kanal

Längs Göta kanal, mellan Mem och Sjötorp, finns 21 gästhamnar där kanalbiljetten är giltig. I biljetten ingår 5 nätter i varje gästhamn på den sträcka du köpt biljett för. I den ingår även all service som finns i respektive gästhamn, så som el, vatten, duschar, wc, tvättstuga och septitankstömning. Behöver du stanna längre än 5 nätter kan du köpa till gästhamnsnätter av slussvärden. 

Vilken service som finns kan skilja något mellan gästhamnarna. Här nedan, samt i Skepparguiden, kan du se hur många platser gästhamnarna har, och vilken service som finns på respektive plats. 

 

Hamnar utanför kanalsystemet

Hamnar som ligger utanför kanalsystemet, och som inte tillhör AB Göta kanalbolag, ingår inte i kanalavgiften. Vill du ligga i dessa hamnar måste du betala gästhamnsavgift enligt de anvisningar som finns i respektive hamn. Exempel på dessa är hamnen utanför första slussen i Vänern i Sjötorp, samt CSS hamn i Vättern utanför Karlsborg. 

 

Bokning av plats

Det går inte att förboka plats i någon av Göta kanals gästhamnar. Drop in och först till kvarn gäller för samtliga fritidsbåtar.

Yrkestrafik och hyrbåtar har särskilt reserverade kajplatser. 

 

<% totalCount %> produkter tillgängliga