Brunnby vingmur före renovering
Brunnby vingmur efter renovering

Renovering av vingmurar 21-22

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen eller bron. Många av dem har haft stora renoveringsbehov, och den här vintern har turen kommit till Sjötorp 2-3 och Jonsboda.

Vingmurens funktion är dels att ta emot energin från båtarnas vågor när kanalen smalnar av. Men även att skydda sluss- och bromurverk, som ligger längre in, från vattnet i kanalen. Skulle vingmurarna rasa och försvinna kan det i förlängningen orsaka erosion framför slussar och broar.  

En inventering av Göta kanals vingmurar i början av renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 visade att det fanns ett stort renoveringsbehov på i stort sett samtliga. Sedan dess har ett flertal vingmurar renoverats, men än så länge finns det många kvar som behöver ses över. Det är ett arbete som pågår löpande utifrån en prioriteringsordning och leds av Göta kanalbolags anläggningsavdelning. 

 

Under vintern 2015-16 genomfördes tre olika pilotrenoveringar där olika metoder användes och utvärderades. Pilotrenoveringarna mynnade ut i att en egen, unik, metod utvecklades, där betongblock som liknar legobitar bygger upp de nya vingmurarna. Sedan dess har denna metod, även kallad legometoden, använts vid samtliga renoveringar av vingmurar längs hela Göta kanal. 

Detta arbete är otacksamt så tillvida att det syns väldigt lite när vattnet släpps på och kanalen används. Ovan vattenytan återanvänds nämligen alltid huggen originalsten, så att kanalen så långt det är möjligt ska se ut som den gjorde när den byggdes. Legoblocken används alltid bara under vattnet. 

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt