Slussmuren frilagd i Borenshult

Unika friläggningar i Borenshult

Under vinterhalvåret genomförs ett spännande projekt som innebär att översta slussen i slusstrappan i Borenshult, Motala och slussen i Hulta, öster om Norsholm kommer att friläggas helt och hållet, vilket innebär att man gräver fritt längs slusskammaren. Det är första gången detta sker i modern tid och det ger unika möjligheter att se och förstå hur slusskonstruktionen ser ut och hur den från början har tätats.

 

Projektet genomförs utifrån att dessa slussar idag har problem med stora läckage, men också i studiesyfte för att lära mer om slussarnas konstruktion. Omfattande grävarbete i både svenska och skotska kanalarkiv har genomförts utan att man har hittat den viktiga pusselbiten hur slussarna från början tätades. Den stora utmaningen med läckage är det som sker bakom slussväggen. När vattnet tar andra vägar än det ska, kan det underminera marken, skapa slukhål, underspolning, sättningar och öka risken för ras. På lång sikt kan det innebära att slussbassängens stabilitet äventyras. För att säkra arbetet har omfattande digitala mätningar gjorts och arbetet utförs väldigt långsamt. Dessutom spänns linor över slussen, som direkt ger indikationer på om slussväggarna påverkas av arbetet. Målet är att komma ner till slussens botten för att få svar på hur tätningen har gjorts utifrån.   

 

Dokumentation

Den nära nog arkeologiska utgrävningen av slussarna kommer att dokumenteras noggrant och kommer att ge svar på hur alla de 58 slussarna på bästa sätt ska tätas och underhållas i framtiden. Eftersom vissa typer av underhåll på kanalen sker med så långa intervall som 40 år måste kunskap och tillvägagångssätt dokumenteras noga för kommande generationer som får uppdraget att underhålla kanalen. Friläggningsarbetet har renderat stor uppmärksamhet från andra europeiska kanaler som brottas med liknande frågeställningar om hur man på bästa sätt bevarar historiska byggnadskonstruktioner för framtiden.

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt