Grävmaskin vid Platens grav i Motala

Renovering av kanalbanken i Motala

På sträckan Motala sluss till Charlottenborgsbron genomfördes under våren 2016 en omfattande renovering av kanalen. 

Förstärkningsarbeten har gjorts av dragväg och kanalkanter samt rensning från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan var därför gång- och cykelvägar avspärrade på kanalens båda sidor fram till kanalöppning i maj 2016. I samband med renoveringsarbetet har även trappan vid Baltzar von Platens grav förstärkts. Arbetet var anläggningstekniskt komplicerat och tidsplanen tuff.

Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver. Delar av arbetet inför kommande kanalsäsong har sitt ursprung i de upptäckter man gjorde i samband med att kanalen tömdes på vatten hösten 2015. Tömningen gjordes bland annat för att få svar på om vatten tränger in från Hårstorpsdammen i Motala Ström, vilket man kunde konstatera att det inte gjorde. Däremot upptäcktes andra svagheter på sträckan bland annat ett skred som nu ska åtgärdas och stabiliseras. Arbetet är även ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag utför för att säkra Göta kanal. Renoveringen i Motala är en förutsättning för att kunna öppna kanalen till sommaren 2016.

Galleri

Några bilder från projektet

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt