Nålar sätts ned i kanalvallen

Ny kanalbank Tegelbruket - Mem

Kanalbanken mellan Tegelbruket i Söderköping och Mem har länge varit ett problembarn för AB Göta kanalbolag. Sträckan nämns redan i ett protokoll från 1834 som Göta kanals ”Akilleshäl”. Anledningen har varit  dåliga markförhållanden som gjort att kanalbanken tidigare sjunkit. För Göta kanals säkerhet har den varit högt prioriterad och renoveringen av sträckan var  färdigställd till kanalsäsongen 2019. 

Projektet med en ny kanalbank från Tegelbruket till Mem kom att bli ett av de största  inom Göta kanal 2.0 och innebar ett mycket svårt geotekniskt arbete. 

- Arbetet genomfördes så att vi först schaktade  bort den befintliga kanalbanken och därefter byggde upp en ny med en kärna av lättfyllning. Som tätning mot kanalen användes ett system av skyddsdukar, gummiduk och lera, berättar Lars Preuschhof, projektledare på SM Entreprenad.

Göta kanalbolags VD Roger Altsäter är mycket nöjd med att projektet äntligen är genomfört.

- Vi är väldigt glada över att projektet är genomfört  eftersom det varit ett bekymmer i många år. Lättfyllning är en ny metod för oss på Göta kanal men vi ser det som en bra och hållbar lösning eftersom vikten är av vital betydelse, säger han.

Eftersom kanalbanken inte tål så pass tunga transporter tömdes därför hamnbassängen och en tillfällig väg byggdes i den för att underlätta arbetet. Stenmassor kunde  då tippas ned från norra sidan för att bli ny strandskoning på den södra sidan.

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt