Istäckt sluss

Många bäckar små

Det är ingen på AB Göta kanalbolag som går i ide under vintern. Då har vi hektiska dagar med att underhålla och renovera kanalen för att den ska vara redo att ta emot alla besökare under sommaren.

Vi reparerar och byter ut slussportar, el- och hydrauliksystem samt ser över fogar, läckage och växtlighet i slussarnas murverk. Vi byter lysbojar och reparerar fyrar, och gör dessutom ett flertal säkerhets och funktionsgenomgångar inför kanalöppningen. Så även den här vintern. Här berättar vi lite om vad vi gjort, utöver de stora projekten i Motala och Söderköping vintern 20/21.

 

Upprustning Heda - Skarpåsen

En renovering har genomförts på sträckan Heda-Skarpåsen i Ljungsbro. Vid Heda har slussportarna bytts ut och nya vingmurar uppförts. Även vid Skarpåsen har det byggts nya vingmurar, och där har även kulvertarna renoverats. Arbetena gick väldigt bra och hela sträckan kunde fyllas med vatten vid årsskiftet 2020/2021. Detta var något som uppskattades stort av allmänheten som i vinter gavs fantastiska förutsättningar för skridskoåkning på Göta kanal. 

 

Kanalreparatörer på ställning i sluss

Motala hamn - åter en av kanalens största

I Motala har vi lagt i nya för att återställa efter att de gamla togs bort på grund av det låga vattenståndet i Vättern för några år sedan. Då upptäcktes att de var uttjänta och i allt för dåligt skick för att lägga tillbaka, och nu när vattenståndet är under kontroll var det dags att lägga dit nya. 

De nya bryggorna är i betong, 3 meter breda och 30 meter långa. De har utrustats med både el (10A) och vatten till samtliga 45 platser. För att klara trycket från de allt större båtarna på Göta kanal har bryggorna flyttats isär något. De har även större bärighet per kvadratmeter än de tidigare samt både längre och starkare y-bommar. De är dessutom i stort sett underhållsfria eftersom de är i betong. 

En annan positiv sak i Motalaviken är att Råssnäsgrundet nu kommer att märkas ut av Göta kanalbolag och Motala kommun i samarbete. Grundet ligger utanför Göta kanals farled, men för att undvika att våra gäster går på grund kommer det nu alltså att prickas ut från båda håll. 

 

Händer det inget i Västergötland?

Jodå, det är full fart även i Västergötland, trots att det inte genomförts några riktigt stora projekt där i år. Breddavloppet vid slussen Sjötorp 4-5 har byggts om om förbättrats och nya vingmurar har byggts i Heda och Norrkvarn. I Norrkvarn har det dessutom byggts ett nytt bryggdäck, och gångbron till Lanthöjden har bytts ut. 

Mycket krut har lagts på underhåll av våra dragvägar för att de ska hålla bra skick för både gångare och cyklister. Även de 9 rullbroar som ägs av Göta kanalbolag har fått ordentliga genomgångar för att fungera ännu bättre och orsaka ännu färre fel under kanalsäsongen. 

 

Lanthöjden

Kulvertarna - osynliga men viktiga!

De allra flesta har inte en tanke på att det går mängder med kulvertar under Göta kanal. Men de är ack så viktiga! När Sverige skars av på bredden i och med Göta kanal-bygget var man på något sätt ändå tvungen att hantera det vatten som behövde flyttas, oftast från norr till söder. Innan kanalen byggdes fanns nämligen ett stort antal vattendrag, och utan dem skulle i princip hela avvattningen i områdena runt Göta kanal kollapsa. Detta löstes genom att vattendragen samlades ihop i stora kulvertar, som leddes under kanalen, och än idag måste de fungera. 

Därför har vi intensifierat både renoveringar och löpande underhåll av våra kulvertar. Eftersom de är så många kommer det ta några år innan samtliga gåtts igenom, men det görs i prioordning utifrån en inventering som visat var behoven är störst. 

Breddavlopp Sjötorp

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt