Inmätning av slussmurverk

Inmätning slussmurverk

Slussmurverket är själva väggarna i slussen, som håller de omgivande jordmassorna på plats och hindrar dem från att rasa in. Att ha koll på hur dessa mår, så att inget av dem börjar röra på sig, är en viktig statuscheck och del av det förebyggande underhållet längs Göta kanal.   

Redan på 1850-talet vet vi att vissa slussars murverk började röra på sig och bli deformerade. Några av deformeringarna var stora redan då, men den gängse uppfattningen har varit att det inte hänt så mycket sedan dess. 

För att få säkra fakta på den saken mäter AB Göta kanalbolag sedan år 2020 löpande in 18 olika slussmurverk. Detta görs två gånger per år och innebär att det nu finns fyra olika mätningar att analysera. De murverk som valts ut är de som bedömts vara kritiska och där man kunnat se deformering. 

Än så länge har inga direkta rörelser kunnat noteras, vilket är ett tecken på att inga större åtgärder kommer att behövas än på många år. Det krävs dock ett eller två års mätningar ytterligare innan några fasta slutsatser kan dras, och innan beslut kan tas om att dra ned på antalet mätningar till en gång per år. 

 

Den här typen av förebyggande underhåll är ett tydligt exempel på hur vi som förvaltar kanalen idag, behöver göra det med perspektivet att även kommande generationer ska kunna fortsätta arbetet. I en anläggning som är 200 år gammal, finns inte någon som var med från början som man kan fråga om hur det var tänkt. Därför behöver vi hela tiden lära oss mer om hur vi ska tackla olika typer av problem, långt innan de uppstår. På så sätt kan vi föra vidare kunskapen om vad som kommer att krävas i framtiden. 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt