Kajrenovering i Motala verkstad
Kajrenovering i Motala verkstad
Kajen i Motala verkstad efter renovering

Ny kaj vid Motala verkstad

Området runt Motala Verkstad var under hela hösten och vintern upplyst från tidig morgon till sen kväll och ett dunkande ljud vittnade om intensivt arbete. Tanken var från början att starta renoveringen redan hösten 2019, då undersökningar av området visat att upprustning krävdes för att uppfylla krav enligt dammsäkerhetsdirektivet. Men trots att det fastställdes att kajen var i stort behov av renovering behövdes det fortfarande en överenskommelse med Motala kommun för att kunna påbörja projektet. Kommunen behövde besluta vilka planer de hade för lokverkstaden och övriga byggnader på marken bakom, vilket ledde till att projektet fick skjutas på framtiden. Men hösten 2020 kunde det äntligen starta och till kanalsäsongen 2021 stod kajen, och en helt ny gästhamn färdiga. 

Alla inblandade i projektet var väl förberedda på att geotekniken skulle vara svår, men när man väl satt igång visade den sig vara ännu besvärligare än beräknat. Trots att gedigna markundersökningar hade genomförts, var de lokala variationerna inom området så stora att projekttiden blev ett par veckor längre än beräknat. Det kanske inte låter som mycket, men för ett projekt med ett så kort fönster för genomförande innebar det en stor press. 

3000 ton schakt har hanterats för att riva den 230 meter långa kajen. En vattentät spontvägg bestående av 380 st stålspont om 150 ton och en yta av 1380 kvadratmeter, har byggts för att avskärma kanalvattnet från marken under de gamla verkstadsbyggnaderna. Tillsammans med Motala kommun har även dagvattensystemet uppdaterats, och nu är det full kontroll på vattnet i området via dräneringar och pumpar. Allt vatten som eventuellt letar sig ut tas om hand via dräneringssystemet.

Historiskt har vattnet till viss del bidragit till förfallet i byggnaderna, och därför har det varit en viktig del i samarbetet med Motala kommun att kajen blir tät. Det göra att området nu är säkrat inför en eventuell kommande byggnation på platsen. 

 

Spontväggen kommer att hålla länge

När den täta sponten började drivas ned, var det på första halvan av sträckan mycket hårt i marken men arbetet flöt på helt enligt plan.
– Sedan blev det värre, och väldigt sankt, berättar Stefan Ljungblad som är anläggningschef på AB Göta kanalbolag. Spontdelarna sjönk helt enkelt av sin egen vikt.

Det behövdes därför pålas med stålpålar för att ge marken bättre bärighet, och det arbetet bekräftade de svåra förhållandena. Stålpålarna var beräknade att drivas ned till 8 meters djup, men de flesta landade istället på 8-16 meter och några så djupt som 38 meter. Dessutom behövdes 80 extra pålar.

Men nu när spontväggen väl är på plats, kommer den att hålla kajen tät i många år framöver. Den skyddas nämligen av magnesiumanoder som gör att stålet i kajen kommer att kunna hålla i 200 år! För att hålla så länge krävs naturligtvis även löpande underhåll, men det visar på att hela projektet är gjort att vara långsiktigt. 

Överdelen av kajen består nu av 1640 ton armerad betong, vilket motsvarar cirka 100 betongbilar. Förutom detta har de två kranfundamenten förstärkts så att de kommer att hålla i många år framöver. Det var också ett arbete som var tvunget att göras då själva kranen är kulturminnesmärkt. 

 

Ljusglimtar i ett komplicerat projekt

Projektet har trots sin komplexitet innehållit flera ljusglimtar, och en av dem är att samarbetet med Motala kommun gått väldigt bra. Samtliga inblandade är glada att det äntligen händer något med den så länge avstängda kajen, och drivs av att få göra något fint av det historiska området. Nu går ett tre meter brett promenadstråk att gå längs kajen, och Motala kommun har ombesörjt att det blir upplyst med belysning monterad på byggnaderna.

Att arbetet görs så nära Göta kanalbolags upplag vid Koleraboden har också underlättat förvaringen av stora mängder schaktmassor. Eftersom noggranna markprover, cirka 250 st, har tagits har man vetat exakt vilka massor som behövt köras iväg och vilka som kunnat återanvändas. En del av de senare har även kunnat användas till markarbeten vid bolagets ställplats i Borensberg.
– Det gör att vi kan använda de massor vi grävt upp på ett hållbart sätt, och minimerar andelen som måste fraktas bort, säger Stefan Ljungblad.

 

Det finns lite kvar att göra

På grund av de omfattande grävningarna är det dock en åtgärd som kommer att få vänta tills efter årets kanalsäsong, läggningen av smågatsten längs med kajen. Det beror på att marken behöver återfå sin naturliga sättning innan gatstenen kan läggas. Om en sådan insats påbörjas direkt finns en stor risk att allt arbete genast går förlorat, då marken successivt kommer att sjunka till sitt naturliga läge. Stenarna börjar då att flytta sig och försvårar för besökare att ta sig fram. 

Men det stoppar inte att området börjar användas direkt 2021. Det kommer att täckas av en provisorisk lösning som blir helt okej att ströva runt på och njuta av atmosfären i den upprustade hamnen. Sedan, 2021, blir det smågatsten som det varit ursprungligen. 

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt