Tömd kanalsträcka vid Berg

Läckage i Berg

Största utmaningen vintern 19/20 var projektet med att täta stora läckage i kanalbanken mellan Brunnby och Berg. Läckagen i Berg har orsakats av att Göta kanalbolag för cirka 20 år sedan beslutade att anlägga en vändplats för passagerarbåtar i Bergs övre bassäng. Under det arbetet förstördes delar av kanalens tätkärna och dammen har efter det läckt stora mängder vatten via Blackbäcken och ut i Roxen.

Beslutet att anlägga en vändplats berodde på att passagerarfartyget M/S Kung Karl Gustav skulle ha möjlighet att vända och sedan fortsätta sin färd tillbaka västerut. Detta fick till följd till att 18 000 kubikmeter vatten per dygn läckt ut från kanalen norr om bron i Berg. 

Under åren har täta kontroller gjorts av mängden vatten som läckt ut och den har hela tiden legat på samma nivå. Det har aldrig funnits någon risk för skred eller liknande, men för att förhindra eventuella framtida problem har arbetet med att täta så mycket som möjligt ändå varit viktigt. 

Inspektioner för att lokalisera läckaget har gjorts vid flera tillfällen och dessa mynnade slutligen ut i en plan att inom ett begränsat område vid själva vändplatsen återskapa kanalens ursprungsprofil och täta kanalbankerna och botten. Tätningen gjordes med en lerblandning som bland annat innehåller bentonitlera, en vulkanisk lera smed unika tätande egenskaper.

Tätningsarbetet gick bra och enligt plan, mycket tack vare vinterns milda väder. Sträckan genomgick även strandskoning och återställning av kanalprofilen. Idag ser vi ett lyckat resultat utan nämnvärt läckage på platsen.

Inom projektet byggdes också en ny väntbrygga mellan Berg och Brunnby och även i Oscarbassängen finns nu större möjlighet att lägga till, då en ny brygga utmed södersidan anlagts. Detta kommer framöver att påverka trafikplaneringen positivt, eftersom mindre båtar nu kan slussa upp och ner till Oscar i väntan på möte med större passagerarbåtar. 

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt