Nålar i kanalvallen

Pålar och sprängning i Norsholm

På norra sidan av kanalen vid Norsholm genomförs arbeten med att bygga en ny kanalbank som inte erroderar ned i kanalfåran och att återställa kanalprofilen även på den här sidan. När de blir klara innebär det att hela sträckan Norsholm – Hulta är färdigrenoverad.

Projektet började med att en arbetsväg anlades för de tunga entreprenadmaskiner som utför arbetet med strandskoningen. För att bygga vägen har ett stort pålningsarbete krävts, och det har varit mer omfattande än det först var beräknat. Istället för de 4000 12-18 meter långa granstockar som först var beräknade, har nu 8000 pålar tryckts ned i kanalbanken. Merarbetet har dock inte påverkat tidsplanen negativt, istället ger det en ännu mer stabil kanalbank.

Som en del av projektet har dessutom en 400 meter lång sträcka helt torrlagts för att möjliggöra bortsprängning av berg i kanalbotten vid Piparebacken. Där har det sedan kanalen byggdes funnits en bergknalle som stuckit ut i kanalkanten och botten, och de största båtarna har kunnat känna av när de passerat. Sedan mellandagarna 2018 är den nu ett minne blott och även de mest djupgående båtarna ska kunna passera utan bekymmer.

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt