Forsviks kaj i genomskärning

Forsvik - ett arbete både över och under ytan

I Forsvik påbörjades renoveringarna redan sommaren 2018 med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete och en skonsam renovering genomförts. 

Både södra och norra sidan har ställts i ordning och en ny gästhamnsbrygga har byggts. Norra sidan har fått en ny kajkant och nya bryggor .Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria skedde renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer.

Renovering av kajen i Forsvik

För att få renoveringen att bli så skonsam som möjligt märkte man upp många av de större stenar som plockats bort för att sedan återmontera på samma platser igen. Detta för att det gamla utseendet på området och kajen ska bevaras.

 

Stenar på kajen i Forsvik

Under arbetet stötte man på berg i botten under kajen, vilket gjorde arbetet mer avancerat än det först var planerat. Istället för att ställa färdiga block på botten behövdes vissa av blocken istället anpassas efter hur botten såg ut. Det innebar att man behövde använda sig av undervattensgjutning som assisterades av dykare.

Det har även gjorts en allmän uppsnyggning av området på den södra sidan, och ett nytt gångstråk på norra sidan. Nya bänkar och bord har byggts för att göra miljön trevligare och mer tillgänglig för landbesökarna.

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt