Johan Svennson arbetar i verkstaden i Sjötorp

Jobbar du på vintern också?

En som är glad för att det inte alltid är sommar är Johan Svensson, kanalreparatör på AB Göta kanalbolag. Han och hans kollegor ägnar vintern åt underhåll för att förbereda för det vi alla längtar till - den kommande kanalsäsongen. I det löpande underhållsarbetet ingår att bland annat de 6000 meter bryggor som finns längs kanalen. Hydraulik och mekanik i slussar och broar behöver ses över löpande för att fungera felfritt. Målningsarbeten av allt från fripålar och blåstavlor till manöverhus och överliggare på slussarna genomförs löpande. I Göta kanalbolags verkstäder finns möjlighet att göra både trä- och metallarbeten, och en maskinpark möjliggör arbeten med slyröjning längs kanalbankar och de bigravar som hör till kanalanläggningen. Och allt görs för att det ska se trevligt ut och fungera så bra det bara är möjligt när det är dags att ta emot besökare.

 

Just den här veckan har Johan arbetat med ett projekt som han själv tyckt varit både roligt och utmanande.
  – Vi har bytt den översta krokstenen i Hajstorp, och det är ju lite speciellt eftersom de tillverkats för hand för att passa precis just där de sitter.

Bild på en kroksten vid Hajstorps sluss

Kroksten är ett av många begrepp som är speciella för kanalanläggningen. Ett försök till enkel förklaring är det ett antal stenar som huggits ut för att passa den exakta radien på rundståndaren på den slussport de sitter vid. Det är i dessa stenar ankarjärnet gjutits fast, det som via en bygel som kallas halsjärn håller fast slussporten på sin plats.   

– Vi märkte att det var lite rörelse i stenen och försökte få tag i en ny. Men det visade sig vara väldigt svårt, så vi plockade upp den befintliga stenen och skadan var mindre än vi trott. Det räckte att rengöra den och gjuta fast den på nytt, så fungerade porten som den skulle igen.

Kanalreparatör i Hajstorps sluss

Arbetar i par
Arbetet planeras och prioriteras i Göta kanalbolags underhållssystem och Johan och hans kollegor får sina arbetsordrar direkt till mobilen. De arbetar sedan i par för att genomföra de tilldelade projekten. Att de sällan arbetar ensamma beror på att arbetet ofta är tungt, och att det är en säkerhet att vara två när de arbetar över stora avstånd. Under vintern kan det dessutom vara väldigt halt kring slussar och kanalbankar, så det gäller att ha rätt säkerhetsutrustning och tänka på att göra riskanalyser för arbetet.

När våren och sommaren kommer ändrar arbetet helt karaktär. Johan beskriver det som skillnaden mellan dag och natt när besökarna kommer och de får väldigt mycket mer kundkontakt i vardagen.
  – Kontakten med slussvärdarna är också väldigt rolig. Vi kollar till dem lite varje dag och vill ju att de ska ha det bra när de är hos oss och jobbar på sommaren.

Slussvärd vid Göta kanal

 

Sommaruppgifter
Under sommarsäsongen sköter Johan och hans arbetskamrater på Göta kanals västra sida även om ett cirka 150 prickar som markerar var farleden går. De har även ett antal fyrar och lysbojar som ska underhållas. För att klara arbetet använder de arbetsbåtar med kran. 

  – Annars handlar det mest om service och beredskap på sommaren och allt är igång. Att släcka bränder när något händer och se till att allting fungerar som det ska. Det roliga är att det händer något varje dag och att man aldrig vet riktigt vad som väntar.

Att det är en kulturhistoriskt värdefull anläggning har arbetar med, är något som Johan insett mer och mer ju längre han arbetat med Göta kanal.
  – Det är ett intresse som ökat för varje år. Det finns så många historier överallt! Och alla kulvertar till exempel, som går under kanalen för att man inte ska tillföra vatten in i systemet. De har ju en väldigt viktig funktion, särskilt nu när man spår att klimatet kanske kommer innebära mer extremväder i framtiden.

Kulvert vid Gastorp

Återigen lyfter Johan upp säsongsvariationen.
– Det är unikt, som att man har två jobb, och därför hinner man aldrig ledsna. Är man dessutom intresserad av båtar och vatten är det jättekul.

Nu har han jobbat med Göta kanal i nio år, och som det låter när han pratar blir han nog kvar ända till pensionen.

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt