Slussvaktarbostaden Duvkullen övre efter renovering

Renovering av Duvkullen övre

Duvkullen övre byggdes 1857 och är ett av få slussvaktarhus som är röda. Det är också ett av de sista som renoverats till modern standard. Sedan 1960-talet har huset varit uthyrt som permanentbostad och på 70-talet fick det nytt badrum, men sedan dess har i stort sett ingenting gjorts med det. Renoveringen började redan i slutet av 2019 och gjordes med varsam hand för att behålla den ursprungliga karaktären på utsidan.

Huset är timrat, och några stockar i fasaden var rötskadade. Detta berodde på att avvattningen på tak och tomt inte varit tillräckligt bra genom åren, och detta var därför något av det första som åtgärdades. Huset fick även ett helt nytt tak med 2-kupigt lertegel. De skadade timmerstockarna togs bort och för att passa in de nya stockarna lyftes hela huset ett par decimeter.

 

Duvkullen övre före renovering

 

Hela huset har tilläggsisolerats, fått ny el, nytt värmesystem och renoverade eldstäder. Den gamla tillbyggnaden för badrummet har rivits och ersatts med en ny vilket gett en ny planlösning med nytt kök och nytt badrum. Tomten har ramats in med röda så kallade kanalstaket, med stolpar och två liggande bräder. Dessutom har gångar med gårdsgrus samt en altan anlagts. I juni 2020 stod bostaden helt färdig och de nya hyresgästerna kunde flytta in. De behöver inte vakta slussarna som slussvaktarna gjorde förr, utan kan istället njuta av den vackra miljön och se på när båtarna glider förbi och slussas av dagens slussvärdar. Vinka gärna till dem om ni passerar, antingen på kanalen eller på kanalbanken!

 

Duvkullens övre sluss

Historisk bild av slussvaktarfamilj framför Duvkullen övre

 

I uppdraget som Göta kanalbolag har att bevara kanalen för framtiden, ingår också de fastigheter som är kopplade till kanalen. Cirka 350 byggnader ingår i bolagets fastighetsbestånd, och 50 av dem är gamla slussvaktarbostäder. Här bodde Göta kanals slussvaktare som skötte slussar och broar. De fick, som en del av sin lön, en enklare bostad med ett rum och kök, uthus och ett trädgårdsland. Idag hyrs de ut som bostäder till privatpersoner.

Fastighetschefen berättar

Så gick renoveringen till

 

Slussvaktarbostaden Duvkullen övre efter renovering