AB Göta kanalbolag

Göta kanal bildades 1810 då byggnationen av kanalen påbörjades. Idag är den historiska nyttotrafiken på kanalen ersatt av turister i fritidsbåt och passagerarbåt. Hela Göta kanalområdet är idag ett av Sveriges största besöksmål som attraherar besökare både från Sverige och utlandet.

Årtusendets byggnadsverk 2000-talet

År 2000 blev Göta kanal vald till årtusendets byggnadsverk av svenska folket.