AB Göta kanalbolag

Göta kanal bildades 1810 då byggnationen av kanalen påbörjades. Idag är den historiska nyttotrafiken på kanalen ersatt av turister i fritidsbåt och passagerarbåt. Hela Göta kanalområdet har blivit ett av Sveriges största besöksmål som attraherar besökare från både Sverige och utlandet.

Årtusendets byggnadsverk

År 2000 blev Göta kanal vald till årtusendets byggnadsverk av svenska folket.