Öppettider och tidsåtgång

En resa på Göta kanal är fylld av upplevelser. Vi rekommenderar att du tar god tid på dig och passar på att njuta av allt du möter under resans gång. Hur lång tid den tar beror på hur lång sträcka du väljer att resa, samt under vilken säsong du reser. 

 

2023 är Göta kanal öppen 4 maj till 30 september. Under högsäsong är kanalen öppen varje dag kl. 09.00-18.00. På vissa sträckor finns under vissa perioder förlängda öppettider. Under för- och eftersäsong går samtliga fritidsbåtar i konvoj enligt en fast färdplan, och slussar och broar håller öppet enligt denna. 

 

Försäsong: 
4 maj - 16 juni

Högsäsong: 
17 juni - 16 augusti

Eftersäsong:
17 augusti - 30 september 

Slussarnas öppettider
Under för- och eftersäsong går samtliga båtar i konvoj enligt en fast färdplan, och slussning genomförs i enlighet med den. 

Under högsäsong är Göta kanal öppen varje dag kl. 9-18. Observera att sista slussning ska vara avslutad kl. 18 och att det innan dess även ska vara möjligt att ta sig till en gästhamn eller annan natthamn. Därför kan sista slussning vid en specifik sluss vara betydligt tidigare. 

 


Högsäsong

Under högsäsongen tar en resa på Göta kanal mellan Mem och Sjötorp, eller omvänt, normalt 6-8 dagar. Reser du endast någon av våra delsträckor bör du räkna med följande tidsåtgång:

Sjötorp - Karlsborg, 1-3 dagar
Motala - Berg, 1-3 dagar
Norsholm - Mem, 1-2 dagar

Vissa veckor, då många har semester och vill åka Göta kanal, kan det vara mycket trafik vilket skapar väntetider och gör att resan tar längre tid.

 


För- och eftersäsong
Under för- och eftersäsong går all trafik i konvojer enligt en fast färdplan. Resan genom hela Göta kanal från Sjötorp till Mem, eller omvänt, tar då 5 dagar. Reser du endast någon av delsträckorna gäller följande antal dagar:

Sjötorp-Karlsborg, 2 dagar 
Motala-Berg, 2 dagar 
Norsholm-Mem, 1 dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göta kanal Express 
Under för- och eftersäsong kan du även köpa biljetten Göta kanal Express, som lämpar sig för dig som på ett snabbt sätt vill transportera din båt genom kanalen. Hela Göta kanal tar då 3 dagar, och delsträckorna 1 dag vardera.

 


Trollhätte kanal
Fortsätter du resan vidare till Göteborg och västkusten får du räkna med ytterligare 1-2 dagar för Trollhätte kanal, plus den tid det tar att korsa Vänern. Läs mer om Trollhätte kanal här

 


Avstånd och gångtider

Obs! Gångtiderna är beroende av trafiksituationen och det kan uppstå väntetider under kanalresan. Läs mer i Skepparguiden om väntetider.