Möte mellan fritidsbåt och passagerarbåt

Möte med passagerarbåtar

Göta kanal trafikeras av ett flertal passagerarfartyg, som alla går olika sträckor av kanalen. Fartygen är ofta spektakulära att se där de glider fram genom landskapet, och de drar till sig besökarnas uppmärksamhet var än de passerar. Färdas du med egen fritidsbåt på kanalen finns dock en del viktiga saker att tänka på när du möter, eller hamnar bakom, ett passagerarfartyg på Göta kanal. 

 

Kör inte för nära

Passagerarfartygen på Göta kanal håller oftast en fart på 3-4 knop. Kanalens begränsade djup gör att de inte kan köra fortare. Av säkerhetsskäl bör du inte ligga för nära bakom ett passagerarfartyg. Det kan nämligen hända att det måste stanna eller backa. På grund av de strömmar och sug som uppstår runt fartyget är det dessutom mycket riskabelt att köra om ett passagerarfartyg.

 

Möte 

I första hand ska du följa eventuella anvisningar från kapten på fartyget. Om kapten inte anvisar på vilken sida mötet ska ske, gäller sjöfartsreglerna. Passera 2-3 m från passagerarfartyget med en fart på cirka 4 knop. Det ger bra styrförmåga och bättre kontroll. Försök även att inte ligga för nära kanalkanten eftersom kanalen inte har fullt djup där.

Om möte sker i en krök, vill passagerarfartyget oftast ha ytterkurva. Det innebär att möte ibland sker styrbord mot styrbord, dvs att fartyget kör "vänstertrafik". Fartyget kan tydliggöra sin avsikt med två korta ljudsignaler (girar babord).

 

Möte i smala passager

Vid Billströmmen, Spetsnäskanalen och Bergkanalen, är kanalen sprängd i berget. Här är kanalen smal och det är endast fullt djup i mitten på kanalrännan. Det innebär att möte med passagerarbåt är inte är möjligt.

Passagerarfartygen ger därför följande signaler före ingång:

Billströmmen ostgående två långa och en kort — — •
  västgående två långa — —
Spetsnäskanalen ostgående en lång ­–
  västgående tre långa — — —
Bergkanalen ostgående en lång —
  västgående två långa — —

 

Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte endast ske vid de markerade mötesplatserna. Ligg mitt i kanalen fram till cirka 30 meter från mötande passagerarbåt. Gira sedan något styrbord, alternativt babord, och möt passagerarbåten på 0,5 meters avstånd med 1-2 knops fart. Var uppmärksam på skepparens signaler!

 

 

Förtöj ordentligt

En fritidsbåt som ligger vid brygga eller kaj måste vara väl förtöjd i både för och akter när en passagerarbåt passerar. Vid passage sjunker vattnet undan och ett kraftigt sug uppstår. Ha därför båten väl förtöjd, man orkar inte hålla i tamparna för hand! 

 

Andra signaler som används av passagerarfartyg

passagerarbåt går styrbord (höger) 1 kort • 
passagerarbåt går babord (vänster) 2 korta • • 
passagerarbåt backar 3 korta • • •

 

Läs mer

Fler bra artiklar inför din resa