Båt ligger vid väntbrygga i Göta kanal

Ibland uppstår väntetider

Det finns flera olika anledningar till att det kan uppstå väntetider under kanalresan. Vi rekommenderar därför att du inte är allt för detaljerad när du gör din tidplan för resan, utan lägger in rejält med tid och passar på att njuta av alla upplevelser som en kanalfärd erbjuder.

 

Vid fjärrstyrda broar

Många av broarna över Göta kanal är fjärrstyrda och flera av dem manövreras från samma ställe. Av säkerhetsskäl får slussvärden endast öppna en bro i taget. Det innebär att det kan bli en viss väntetid innan just den bron du ligger vid kan öppnas. 

För att slussvärdarna ska veta att du vill ha broöppning måste de även kunna se dig i kameran. Det är därför viktigt att alltid ligga beredd framför bron för att visa att du vill igenom. Ligger du vid en väntbrygga eller kaj är det inte möjligt för slussvärden att avgöra om om du vill passera eller inte.

 

Vid järnvägsbroar

Tågtrafiken har företräde vid samtliga järnvägsbroar som korsar Göta kanal. För varje öppning ringer slussvärden till Trafikverket för att få ström till att öppna bron. Därför kan det uppstå väntetider vid järnvägsbroarna i Norsholm, Motala, Töreboda och Lyrestad. Det är inget som slussvärden kan påverka, utan styrs helt av när Trafikverkets klarerare ger klartecken för broöppning. Trafikverket medger dessutom endast korta avbrott för broöppning, varför det är viktigt att vara beredd på att passera snabbt när det blir öppning. 

 

Vid slusstrappor

I slusstrappor, som Carl Johan i Berg, Borenshult i Motala och Hajstorps-Riksbergs slussar, kan det vid högtrafik vara ett par timmars väntetid. Det beror på att vi i slusstrapporna slussar båtar i en riktning under en viss tid. Sedan behöver vattnet ställas om för slussning åt andra hållet. Det kan innebära vissa väntetider för de båtar som färdas åt det håll som inte slussas vid tillfället.

 

Företräde för passagerarbåtar

All yrkestrafik på Göta kanal har företräde vid slussar och broar eftersom de går enligt en fastställd tidtabell. Det innebär att fritidsbåtar kan behöva invänta att passagerarbåten har passerat en sluss eller en bro.

 

Vattenreglering

Det är absolut nödvändigt att det är rätt vattennivå i alla delar av kanalen. Ibland behöver vi fylla på vatten på en viss sträcka för att bibehålla den. Slussvärdarna meddelar då hur lång tid det beräknas ta. Vi informerar också genom vår sms-tjänst Trafikinfo när sådant sker.

 

Åskväder och kraftig vind

Vid åskväder avbryts eller senareläggs alltid slussning och broöppning av säkerhetsskäl.
Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift uppstå vid slussning. Det är då båtägarens eget ansvar att avgöra om han ska slussa vid sådana förhållanden.

 

Läs mer

Fler bra artiklar inför din resa