Slussportar som öppnas in i sluss

Vad händer om du råkar ut för skada under resan på Göta kanal

För att få färdas med fritidsbåt på Göta kanal krävs att din båt är försäkrad. Skulle du råka ut för en skada under resan kan du läsa mer här om hur du ska agera.

 

Skada med annan medtrafikant

Skulle du råka ut för en skada där endast du och en annan medtrafikant är inblandade, ska ni lösa det tillsammans via era försäkringsbolag, utan AB Göta kanalbolags inblandning.

 

Annan skada

Skulle du råka ut för en skada som du anser beror på skicket på kanalanläggningen eller vår personals handhavande och vill hävda anspråk mot Göta kanalbolag, måste du omgående kontakta närmaste slussvärd som tillkallar arbetsledning och/eller beredskap. Du måste sedan stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. En kopia av denna ska du skicka till ditt eget försäkringsbolag, som sedan hanterar ärendet gentemot Göta kanalbolags försäkringsbolag. I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk. Samtliga båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst ansvarsförsäkring.

Läs mer

Fler bra artiklar inför din resa