Broöppning av Rödesundsbron i Karlsborg

Broar med särskilda öppettider

Broarna över Göta kanal öppnas av AB Göta kanalbolags slussvärdar för att släppa fram båttrafiken. Under för- och eftersäsongen går all trafik i konvojer och broarna öppnas då enligt konvojernas färdplaner. Under högsäsongen håller kanalen öppet kl. 9-18 och broarna öppnas kontinuerligt, anpassat efter flödet av båtar på kanalen. Det finns dock några undantag som du kan läsa mer om här. 

 

Vägbroarna i Töreboda och Karlsborg

Broarna öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong, dock inte kl. 12, 13 och 16 på vardagar.
Sista broöppningen är kl. 18. 

Rödesundsbron i Karlsborg öppnas, förutom för Göta kanals trafik, även av Carlsborgs Segelsällskap.
Du hittar datum och tider för deras öppningar här:

 

Våren 2024          Hösten 2024

 

E22-bron i Söderköping

Bron öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timma kl. 15-18. Detta gäller även torsdagen före midsommar.
Sista broöppning är kl. 18. 

 

*Notera att broöppning kan ske både innan och efter utsatt tid på grund av trafiken på kanalen. 

Läs mer

Fler bra artiklar inför din resa