Etapper & sträckor

Cykla hela eller delar av Göta kanalleden

Göta kanal-leden är totalt 22 mil och uppdelad i 7 etapper som är mellan 15 och 56 km långa.
För att du enkelt ska kunna hitta rätt, är den skyltad med rödvita skyltar från båda håll. Hälften av sträckan cyklar du på
den bilfria kanalbanken och resten på mindre, asfalterade, landsvägar. Över några av sjöarna kan du dessutom åka cykelbåt!

 

Hela ledkartan