9 historiska kanalbåtar på Göta kanal

Längs Göta kanal har det genom åren färdats tusentals olika båtar i olika storlekar. Här presenterar vi nio av dem, varav några tyvärr sjunkit och några fortfarande går i trafik på Göta kanal.