John Ericssons staty vid Avenyn i Göteborg

Bröderna Ericsson - Kanalkontorets mest kända elever

Nils och John Ericsson var redan som barn otroligt intresserade av tekniska frågor. Lite av sin vetgirighet kunde de få utlopp för då de via sin mammas arbete fick möjlighet att träffa officerare och ingenjörer vid kanalarbetena i Forsvik. Efter att bröderna hade antagits som kadetter i Flottans mekaniska kår, fick de så småningom börja på Kanalskolan i Tåtorp – den första högre tekniska utbildningen i Sverige. De två kom sedan att uträtta tekniska storverk, inte minst John som arbetade nära Baltzar von Platen och sedermera skapade världens första fungerande fartygspropeller för ångfartyg.

I juli 1810 kom den före detta gruvfogden Olof Ericsson till Forsvik tillsammans med sin familj. Han fick tjänst som förman för stensprängningen och snart fick hans hustru Sofia hand om mathållningen för officerare och ingenjörer vid arbetena i Forsvik. Och just hennes arbete kom att få stor betydelse för sönerna Nils och John, som då var åtta respektive sju år gamla. Det gav dem nämligen möjlighet att komma i kontakt med officerare och ingenjörer, och få utlopp för sin vetgirighet i tekniska frågor.

Särskilt John hade tidigt utvecklat ett intresse för teckning och modellbygge, bland annat hade han redan som sexåring tillverkat en detaljerad miniatyr av en gruva. Fadern var väl medveten om sönernas läggning, och såg till att de fick de tillåtelse att börja rita på ritkontoret i Forsvik. Där upptäcktes snart deras begåvning, efter att de antagits som kadetter i Flottans mekaniska kår fick de börja på Kanalskolan i Tåtorp.

Sveriges första högre tekniska utbildning

Kanalskolan grundades 1815 och var den första högre tekniska utbildningen i Sverige. Två av lärarna var Gustaf Adolf Lagerheim och Johan Edström, som båda varit i England och Skottland på kanalbolagets bekostnad för att studera kanal- och vägarbete under Thomas Telfords ledning. Här lärde sig bröderna bland annat planimetri, geometri och konsten att med laveringar skugga mekaniska delar på ritningar eller nivåskillnader på kartor.

Nils Ericson fick arbeta aktivt ute vid kanalanläggningarna medan John helt knöts till ritkontoren. Där förde hans skicklighet i att förfärdiga ritningar honom snart samman med Baltzar von Platen. Von Platen insåg genast att John Ericsson var en ovanligt stor begåvning och uppmuntrade honom å det livligaste. Redan vid 12 års ålder fick han därför ansvar för det stora arbetet med att sammanställa ritningarna över Göta kanals västgötadel.

Efter hand som kanalarbetens fortskred flyttade familjen Ericsson från Forsvik och bodde bland annat i Edet, Jonsboda och Norrkvarn. 1817 tvingades kanalbolaget att avskeda en del av arbetsstyrkan av ekonomiska skäl, och Olof Ericsson fick gå. Sönerna, som hunnit bli 15 och 16 år, ansågs dock som så värdefulla att de fick arbeta vidare. John fick arbete som biträdande nivellör vid Riddarhagens arbetsstation, och därefter ansvaret för nivelleringen vid Töreboda och Rotkilen. Det innebar att flera hundra man var beroende av anvisningarna från en ung tonårspojke.

Avtryck ute i världen

Några år senare lämnade John kanalbolaget och 1826 lämnade han Sverige för England och senare Amerika. Där fick han ett världsrykte genom att skapa den första fungerande fartygspropellern för ångfartyg och pansarbåten USS Monitor som användes av amerikanska nordstatsflottan för att besegra sydstaterna.

Brodern Nils stannade i Sverige och fortsatte sin karriär som kanalbyggare, bland annat vid utbyggnaden av Trollhätte kanal. Så småningom fick han även uppdraget att utforma planerna för samtliga stambanor i södra och mellersta Sverige.

 

Historisk karta över Piparebacken

Göta kanals spännande historia

Besök våra muséer & utställningar

 

Selected filters:

Läs mer

Fler artiklar om Göta kanals historia