Historisk bild av passagerarbåt i Borenshults sluss

9 historiska kanalbåtar

Längs Göta kanal har det genom åren färdats tusentals olika båtar i olika storlekar. Här presenterar vi nio av dem, varav några tyvärr sjunkit och några fortfarande går i trafik på Göta kanal. 

Historisk bild Per Brahe

1. Per Brahe

1857 levererades Per Brahe till Förenade Ångfartygsbolaget i Jönköping, och premiärturen gick sedan från Jönköping till Stockholm. Den 20 november 1918 sjönk Per Brahe utanför Hästholmen i Vättern och orsaken tros ha varit hårt väder och överlast. Bärgningen lyckades först fyra år senare. 1959 såldes båten för skrotning.

Historisk bild Diana vid Forsvik

2. Diana

Diana sjösattes den 23 oktober 1930 åt Ångfartygs AB för färder på Göta kanal. 2001 såldes hon till Strömma Turism & Sjöfart, och där är hon fortfarande kvar. Än idag går Diana i trafik på Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm.

Historisk bild Pallas i Mem

3. Pallas

Pallas levererades av Motala Mekaniska Werkstads AB till Motala Ströms Ångfartygs AB, Stockholm. Efter en brand ombord sjönk hon den 6 november 1956. Två år senare bärgades hon för att skrotas.

Historisk bild Wilhelm Tham vid Forsvik

4. Wilhelm Tham

Wilhelm Tham levererades av Motala Verkstads Nya AB till Ångbåts AB Jönköping. Hon är döpt efter Husquarna Vapenfabriks VD åren 1876-1911. Båten Wilhelm Tham trafikerar fortfarande Göta kanal och erbjuder 2 och 4-dagars resor under kanalsäsongen.

Historisk vinterbild på Ceres

5. Ceres

Ceres tillverkades 1885 till Motala Ströms Ångfartygs AB. Tyvärr fick den skrotas efter en brand ombord 1952. Den ska därför inte förväxlas med passagerarbåten M/S Ceres som trafikerat Göta kanal under senare år.

Historisk bild på Juno i Borenshult

6. Juno

M/S Juno levererades 1874 och har sedan dess varit med om mycket. Exempelvis gick hon igenom slussen i Söderköping 1931 på grund av en miss i kommunikationen ombord. Än idag trafikerar hon Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm och är nu världens äldsta passagerarfartyg som ännu är i trafik.

Historisk bild på Baltzar von Platen vid Platens grav

7. Baltzar von Platen

Båten Baltzar von Platen har en mycket intressant historia. Hon levererades 1871 men totalförstördes tre år senare av en explosion vid lossning av explosiva ämnen vid Nitroglycerinbolaget i Vinterviken, Stockholm. Efter renoveringar fortsatte hon att frakta gods en lång tid, innan det 1954 blev dags för skrotning i Tromsö, Norge.

Historisk bild på Ariadne

8. Astrea

Astrea levererades 1885 till Linköpings Trafiks Ångfartygsbolag för att trafikera sträckan Linköping - Stockholm. 1922 gick fartyg på fel sida av en prick, och grundstötte med 35 graders slagsida. Senare kom hon att kantra och sjönk på platsen. Långt senare, 1956, bärgades Astrera och såldes till ett Belgiskt företag för skrotning.

Historisk bild på Ariadne

9. Ariadne

Båten levererades redan 1876 under namnet Primus, men bytte 1937 namn till Ariadne. Vid en slussning i Hajstorp fick fartyget inte stopp på maskin utan körde rakt in i slussporten. Hon klarade sig utan skador, men slussportarna skadades så allvarligt att all trafik på Göta kanal fick ställas in under 12 dagar, mitt i juli, på grund av händelsen.

Göta kanals spännande historia

Besök våra muséer & utställningar

 

Selected filters:

Läs mer

Fler artiklar om Göta kanals historia