Broar med särskilda öppettider

Broarna över Göta kanal öppnas av AB Göta kanalbolags slussvärdar för att släppa fram båttrafiken. Under för- och eftersäsongen går all trafik i konvojer och broarna öppnas då enligt konvojernas färdplaner. Under högsäsongen håller kanalen öppet kl. 9-18 och broarna öppnas då kontinuerligt, anpassat efter flödet av båtar på kanalen. Det finns dock några undantag som du kan läsa mer om här. 

 

Vägbroarna i Töreboda och Karlsborg
Broarna öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong, dock inte kl. 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppningen är kl. 18. 

Rödesundsbron i Karlsborg öppnas, förutom för Göta kanals trafik, även av Carlsborgs Segelsällskap. Du hittar datum och tider för deras öppningar här:
Våren 2022 

 

E22-bron i Söderköping

Bron öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timma kl. 15-18. Detta gäller även torsdagen före midsommar. Sista broöppning är kl. 18. 

 

*Notera att broöppning kan ske både innan och efter utsatt tid på grund av trafiken på kanalen.