Sjötorp sluss 1

Sjötorp sluss 1

Läs om Sjötorp sluss 1 dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Konstitutionen (efter den nya regeringsform som antogs efter det att Gustav IV Adolf störtats från tronen)
Byggnadsår: 1817
Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,9 meter. Sjötorp sluss 1 kallas i folkmun för Sjöslussen och är Göta kanals port mot Vänern. Slussvaktarbostaden uppfördes 1857 och har bebotts av både timmermän, en byggnadssnickare och en chaufför, som alla också arbetade som slussvaktare. Idag används stugan som biljettkontor där slussvärdar möter upp kanalfararna.

Kanalbyggarna hade stora svårigheter här vid Vänerns strand. Kajdammen läckte, stormar ledde till översvämningar och flera fartyg sjönk innan de fick ordning på bygget. Under vintern 2017-18 renoverades den yttre piren och vågbrytarna utanför. Projektet var en del av det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 - det största renoveringsarbetet sedan invigningen 1832.