Göta kanals dragväg

Ridning längs Göta kanal

De bilfria dragvägarna längs Göta kanal lockar många olika kategorier av besökare året om. Vissa aktiviteter, som ridning, lämpar sig bättre när kanalsäsongen inte är igång. 

 

Generellt ridförbud
Generellt gäller att det är förbjudet att rida året om runt tätorterna och på övriga sträckor längs Göta kanal under kanalsäsongen 1 maj-30 september. Resten av året är ridning tillåtet. 

 

Särskilda regler och undantag
På vissa kanalsträckor råder dock särskilda regler, och där är skyltat med cykel-, moped- och/eller ridförbud. Dessa gäller då året runt, precis som övriga trafikmärken. 

Förbudet året runt gäller följande sträckor:

  • Tegelbrukets sluss - E22-bron
  • Bron väg 215 (g:a E4) – Norsholms bro
  • Berg (Roxenmynningen) – Skarpåsen (väster om Ljungsbro)
  • Näs bro – Borensberg (piren vid Boren)
  • Borenshult – Motala
  • Rotkilens bro – Gastorps bro
  • Sjötorp 4-5 – Sjöslussen Sjötorp

 

Undantag finns, där ridklubbar gjort särskilda överenskommelser med AB Göta kanalbolag om att under vissa tider få rida på en kortare del av en dragväg. Dessa överenskommelser gäller då endast för medlemmar i den aktuella ridklubben.