Sluss

Norrkvarn Övre sluss

Läs om Norrkvarn Övre sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Slöjderna
Byggnadsår:1821
Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,9 meter. Slussvaktarbostaden vid övre Norrkvarn är byggd 1919 medan stugan vid nedre Norrkvarn uppfördes redan 1901. Som ortnamnet antyder har det naturligtvis legat en kvarn i Norrkvarn. Redan på 1400-talet fanns det en kvarn här. Den kvarnbyggnad som fortfarande står kvar byggdes 1927 men verksamheten lades ner i mitten av 1960-talet. Idag inrymmer den Norrqvarn Hotell & Konferens.

Vid denna sluss passerar Torvedsbäcken under kanalen i en kulvert med fyra valv som beklätts med huggen sten. Sträckan invid slussen är inte grävd utan uppbyggd av vallar. Därför går kanalens botten 2,5 meter över den ursprungliga marknivån.