Trollhätte kanal Trollhätte kanal drivs av Sjöfartsverket. Till Sjöfartsverket

Ska du resa till eller från Göteborg?

Trollhätte kanal drivs av Sjöfartsverket och är inte bara länken mellan Göta kanal och Västerhavet, det är även en viktig transportled för handelssjöfarten. Kanalen är 82 km lång, varav 10 km är grävd eller sprängd kanalränna. Resten är naturlig farled i Göta älv. För dig som reser med egen fritidsbåt är det viktigt att ta reda på vilka öppettider och spärrtider som gäller för din resa efter att du lämnat Göta kanal.

Broarna över Trollhätte kanal, från Jordfall och Bohusbron i söder till Dalbobron i norr, är fjärrstyrda från Kanalcentralen i Trollhättan. Detta gäller även de sex slussarna; Lilla Edet (Ströms sluss), Trollhättan och Brinkebergskulle. Samtliga broar och slussar är därför kameraövervakade.

 

Kanalcentralen är navet

Från Kanalcentralen manövreras även järnvägsbron i Köpmannebro, Falsterbobron och långslussen i Falsterbokanalen. Det är också där du betalar kanalavgiften, om du inte redan bokat och betalat för Trollhätte kanal som tillägg till din Göta kanal-biljett.

 

Öppettider

Broar och slussar är tillgängliga för passage med fritidsbåt kl. 9.00 – 19.00 dagligen. Vissa spärrtider kan dock förekomma. Fartyg i nyttotrafik har företräde framför fritidsbåtar, och är det flera fartyg på gång i slusstrappan i Trollhättan kan väntetiden bli ett par timmar. Tid för nästa slussning visas på digitala informationstavlor vid slussen. Läs även mer om nya Hisingsbrons öppettider nedan.

 

Gästhamnar

Gästhamnar för övernattning finns vid Trollhättans övre sluss Åkersjö, i centrala Trollhättan, Spikön, samt i Vänersborg. En övernattning i Åkersjö gästhamn ingår i kanalavgiften.

 

Kontakta Sjöfartsverket

För kontakt med broar och slussvärdar används VHF kanal 9. Det går även att ringa på servicenumret 076-796 183 00 för information om slussning, broöppningar och eventuella väntetider. Mer information finns på Sjöfartsverkets webb eller i Trollhätte kanals app.

Hisingsbrons öppningstider

 

Den nya Hisingsbron tas i bruk våren 2021. Eftersom den har en lägre segelfri höjd än Götaälvbron, 12 meter jämfört med 18,3 meter, kommer många segelbåtar inte under bron i nedsänkt läge. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret vid Göteborgs Stad har därför gemensamt enats om hur Hisingsbron ska öppnas för fritidssjöfarten.

 

Förutom sex fasta öppningstider varje dygn, året runt, kommer bron att öppnas vid ytterligare tillfällen på helgdagar och under sommartid*. 

 

Öppning sker varje dygn, året runt på följande fasta klockslag: 
- Kl. 05.50 
- Kl. 09.20
- Kl. 11.20
- Kl. 14.50
- Kl. 18.20
- Kl. 20.20

Utöver detta sker öppning på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande klockslag:
- Kl. 07.20
- Kl. 16.20

Dessutom sker öppning under sommartid* på följande klockslag:
- Kl. 13.20

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsbåtar via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


Spärrtider

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – tillåts ingen broöppning för vare sig fritidssjöfart eller yrkessjöfart. Syftet är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.


Övrigt om broöppningarna


Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Varje broöppning kommer att vara i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider. 

De fasta öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidsbåtar hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. 

Tillfälliga angörningsplatser för de fritidsbåtar som inväntar broöppning kommer att finnas vid Göteborgsoperan samt Ringön. 

Mer detaljerad information om hur Hisingsbron kommer att öppnas för fritidssjöfarten finns hos Trafik Göteborg, på sajten trafikgoteborg.se.