Övre slussen i Trollhättan

Ska du resa till eller från Göteborg?

Trollhätte kanal drivs av Sjöfartsverket och är inte bara länken mellan Göta kanal och Västerhavet, det är även en viktig transportled för handelssjöfarten. Kanalen är 82 km lång, varav 10 km är grävd eller sprängd kanalränna. Resten är naturlig farled i Göta älv. För dig som reser med egen fritidsbåt är det viktigt att ta reda på vilka öppettider och spärrtider som gäller för din resa efter att du lämnat Göta kanal.

Broarna över Trollhätte kanal, från Jordfall och Bohusbron i söder till Dalbobron i norr, är fjärrstyrda från Kanalcentralen i Trollhättan. Detta gäller även de sex slussarna; Lilla Edet (Ströms sluss), Trollhättan och Brinkebergskulle. Samtliga broar och slussar är därför kameraövervakade.

 

Kanalcentralen är navet

Från Kanalcentralen manövreras även järnvägsbron i Köpmannebro, Falsterbobron och långslussen i Falsterbokanalen. Det är också där du betalar kanalavgiften, oavsett i vilken riktning du reser.

 

Öppettider

Broar och slussar är tillgängliga för passage med fritidsbåt kl. 9.00 – 19.00 dagligen. Vissa spärrtider kan dock förekomma. Fartyg i nyttotrafik har företräde framför fritidsbåtar, och är det flera fartyg på gång i slusstrappan i Trollhättan kan väntetiden bli ett par timmar. Tid för nästa slussning visas på digitala informationstavlor vid slussen. 

 

Gästhamnar

Gästhamnar för övernattning finns vid Trollhättans övre sluss Åkersjö, i centrala Trollhättan, Spikön, samt i Vänersborg. En övernattning i Åkersjö gästhamn ingår i kanalavgiften.

 

Kontakta Sjöfartsverket

För kontakt med broar och slussvärdar används VHF kanal 9. Det går även att ringa på servicenumret 076-796 183 00 för information om slussning, broöppningar och eventuella väntetider. Mer information finns på Sjöfartsverkets webb eller i Trollhätte kanals app.