Mem sluss

Mem sluss

Läs om Mem sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Bengt Erland Franc Sparre (Kanalbolagets ordförande efter Baltzar von Platen).
Byggnadsår:1831-32
Tekniska fakta: Slussen är en så kallad enkelsluss, den har en fallhöjd på tre meter, är byggd i granit och har hydraulisk manövrering.

Mems sluss var den sista som byggdes i det stora Göta kanal-projektet. I slussvaktarstugan som byggdes 1833 har åtminstone två slussvaktare bott i många år. I 44 år vaktade Frans Ludvig Gustafsson slussen, han var dessutom fyrvakt. För sin trogna tjänst dekorerades han 1910 med Patriotiska Sällskapets Medalj som utdelades av Göta kanals direktion. Frans efterträddes 1929 av Per Erik Alvar Stenman som stannade på sin post nästan lika länge. När han lämnade sin tjänst 1971 hade redan 42 år gått.

I den norra slussmuren ut mot Slätbaken kan man se hur någon huggit in en passage ur Psaltaren; ”Om Herren icke bygger huset så arbeta de fåfängt som derpå bygga.”