Klämman sluss

Klämman sluss

Läs om Klämman sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn:Linköping
Byggnadsår:1826
Tekniska fakta: Klämmans sluss är en nivåsluss där det normalt inte är någon höjdskillnad. Förr om åren brukade slussen här i Klämman alltid stå öppen, då sjön Asplången sänkts till samma nivå som kanalen 1958. Av denna anledning fanns det inte heller någon slussvärd på plats, eftersom båtarna enkelt kunde segla rakt igenom. Men 2017 bestämdes det att slussen aldrig fick lämnas öppen på grund av att den nya förordningen om dammsäkerhet från 2014.

Asplången stiger nämligen snabbt vid mycket nederbörd och det har inträffat att vatten forsat fritt över slusskajen. Därför finns det idag alltid en slussvärd på plats här i Klämman som hjälper båtarna att ta sig igenom slussen.
br/>Det övre slussportsparet har en originalstomme av gjutjärn och är klädd med träplank. Alla slussar längs Göta kanal kan passeras av fotgängare genom att man helt enkelt går uppe på portarna. Den övre slussen i Klämman har dock en förstärkt och breddad slussportsvandring. Detta beror på att dragvägen från Mem till Klämman gick på södra sidan av kanalen medan den från Klämman till Snövelstorp gick på norra sidan. De hästar och oxar som drog båtarna var därför tvungna att passera över slussen här i Klämman.


Ovanför den översta slussporten här i Klämman finns också en sättfals i muren, den syns som ett spår i stenen. I denna fals placerades ”lösa” portar när de permanenta behövde repareras. Sättfalsar finns vid de slussar som inte kunde tömmas på vatten på annat sätt. Långa sträckor utan slussar och sjöslussar är typexempel på platser där falsar kan ses.