Brunnby sluss

Brunnby sluss

Läs om Brunnby sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Frans Gustaf Oscar (bror till Karl XV)
Byggnadsår:1820
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 5,3 meter. Den nedre slussen i Brunnby är den smalaste och kortaste på hela kanalen. En normal sluss är 35,63 meter lång och 7,3 till 7,4 meter bred. I Brunnby är slussen endast 34,85 meter lång och 7,18 meter bred. Slussvaktarbostaden intill slussen här i Brunnby är byggd i trä och uppförd år 1927. Den gamla ladugården i närheten har förmodligen också tillkommit under början av 1900-talet. I hela 45 år levde och arbetade Carl Brogren som bro- och slussvakt här (från 1864-1909). Från början var han också jordarbetare och murare. Efter det att Brogren slutligen lämnat sin post flyttade Gustaf Adolf Nilsson in i slussvaktarstugan. Han stannade i 32 år och arbetade som vakt och snickare här i Brunnby fram till 1941.