Sluss

Norrkvarn Nedre sluss

Dopnamn: Samuel Bagge (kanalbyggmästare)
Byggnadsår: 1822
Tekniska fakta: Precis som den övre slussen är detta en enkelsluss med 2,9 meter i fallhöjd.