Hulta sluss

Hulta sluss

Läs om Hulta sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Göteborg
Byggnadsår:1827
Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på 3,2 meter. Det är en enkelsluss med hydraulisk manövrering. Den första slussvaktarbostaden här vid Hulta sluss byggdes 1830, men byttes ut mot ett hus i trä 1898. År 1900 bodde slussvaktaren och familjefadern Johan Erik Westerling här tillsammans med sin hustru Anna Margaretha, döttrarna Paulina och Ellen Erika samt sönerna Arvis Paul och David Albert. Stugan bestod då bara av ett rum och kök med oinredd vind. Under år 1995 restaurerades slussvaktarbostaden med bidrag från Riksantikvarieämbetet. I närheten av slussen på höjden västerut finns också Hulta gård, som byggdes 1837. Huset skulle tjänstgöra som bostad åt övermechanicus Gustaf Lagerheim.