Godhögens sluss

Godhögens sluss

Läs om Godhögens sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Vetenskaperna
Byggnadsår: 1822
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 5,1 meter. I mitten av 1960-talet revs den ursprungliga slussmuren vid mellanportarna och ersattes av en mur i armerad betong.
Under 97 år har en Jansson skött slussen här i Godhögen. Den första april 1857 började
Jan Erik Jansson, som från början var murare och stenhuggare, sitt nya arbete som slussvakt. År 1894 tog Theodor Jansson över slussvaktarsysslan, och likt Jan Erik var han både murare och stenhuggare. Theodor Jansson belönades med patriotiska sällskapets medalj 1922. Sedan, den fjortonde mars 1938 var det dags för snickaren Frans Olof Jansson att överta slussansvaret. Han arbetade här i Godhögen fram till år 1954.