Fritidsbåt glider genom trädallén Göta kanal

Träden längs Göta kanal - Sveriges längsta trädallé

 

Den långa trädallén som kantar Göta kanal är en stor del av upplevelsen för alla som färdas på och längs med kanalen. Totalt består den idag av cirka 10.000 träd och några av dem är riktigt, riktigt gamla. Årligen behöver dock nya planteras för att ersätta döende eller sjuka träd, och detta görs med hjälp av trädfaddrar.

 

Redan när Göta kanal var nybyggd började man plantera träd längs med flera av kanalens sträckor. Detta fortsatte under de kommande decennierna och man provade sig fram med trädslag som lind, lönn, oxel och ask. Mest flitig var man på 1860-talet då tusentals träd planterades, och till slut fanns det träd planterade utmed hela sträckningen förutom på de platser där skogen mötte kanalen. 

Efter ett tag upptäckte man att träden skapade problem på vissa platser. De växte snabbt och rötterna trängde ner i kanalbanken och förstörde ältväggarna av puddlad lera. Detta skapade läckor som riskerade att bli riktigt allvarliga och man fann inte annat att göra än att ta bort träden på de ställen där kanalen är som smalast. Genom åren har sedan ännu fler träd behövt tas ned på grund av ålder, skador och sjukdomar. Till slut började den en gång så ståtliga allén att glesa ur rejält.

1999 startade AB Göta kanalbolag en satsning på att återplantera alléträd längs kanalen. Man hade sett att om planteringen görs på rätt sätt minimeras risken för läckor, och istället kan rötterna stötta upp kanalbanken och förhindra att den rasar ner i kanalen. 

Sedan dess har cirka 50 träd per år planterats med hjälp av trädfaddrar, och ytterligare ett hundratal inom ramen för renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0. De träslag som planteras idag är framför allt lönn och lind. 

Trädallén längs Göta kanal i höstfärger

Var med och rädda sveriges längsta trädallé

Bli trädfadder!

År 2000 utsågs Göta kanal till Årtusendets Svenska Byggnadsverk och den vackra trädallén är en viktig del av det värdefulla byggnadsverket. Tyvärr är många av träden döende, och vi behöver hjälp av trädfaddrar. 

Läs mer

Välkommen till Göta kanal!

Läs mer och planera ditt besök