Vreta kloster kyrkby och klosterruin
Vreta kloster kyrkby och klosterruin
Vreta kloster kyrkby och klosterruin

Vreta kloster kyrkby och klosterruin

Vreta kloster med dess spännande historia, vandra i klosterruinen eller besök klosterhuset eller njuta en stund i klosterområdets café.

Beskrivning

Högt belägen med utsikt över böljande fält och vidsträckta vyer över Roxens vatten finner du den unika kyrkbyn Vreta kloster där den ståtliga klosterkyrkan vilar som ett landmärke. Här kan du besöka kyrkan med dess spännande historia, vandra i klosterruinen där vildvinet sprakar i röda färger under hösten, besöka Klosterhuset med dess samling av minnesvärda stenfynd eller njuta en stund i den lummiga parken vid klosterområdets sommaröppna café.
Ta även del av vad kyrkan har att erbjuda i form av musik, gudstjänst eller en bara rofylld stund med en atmosfär av historiens vingslag.

KYRKAN
Är en av vårt lands mest intressanta medeltida byggnader och uppfördes som kungskyrka i början av 1100-talet av den Stenkilska ätten, kanske har den också varit biskopskyrka. Under medeltiden var den församlings- och klosterkyrka och har fortsatt att vara församlingskyrka och är så än idag. Som sådan har den en obruten funktion under cirka 900 år. En trappa upp inne i kyrkan finns ett museum.

KLOSTRET
Senast år 1110 donerade Kung Inge d.ä. och drottning Helena gårdar till förmån för ett kloster i Vreta. Vretas kloster var det första i Sverige. Kung Karl Sverkerssons donation år 1162 inledde en epok med nybyggnation. En kort tid därefter anslöts klostret till Cistercienserorden och var Sveriges förnämsta nunnekloster under flera hundra år. Klostret överlevde reformationens första tid med upplöstes när de sista nunnorna dog på 1580-talet. Byggnaderna förföll och idag kan du endast se ruinerna.

BAPTISTERIUM
En tidigkristen dopanläggning som var en egen byggnad, en dopkyrka. Det kan vara Skandinaviens enda kända baptisterium och anläggningen fanns före klostret. Idag är den fullt synlig efter arkeologisk undersökning 2006.

KLOSTERHUSET
Ett ståtligt spannmålsmagasin från slutet av 1200-talet och är landets äldst bevarade fristående ekonomibyggnad. Från 2019 tillägnat Vreta klosters alla besökare. Norra delen rymmer en utställning av märkliga stenar och äldre byggnadsdetaljer tillvaratagna vid arkeologiska undersökningar och vid kyrkans restaurering. Du kan se tidigkristna gravmonument från 1000-talet. I husets södra del finns utrymme för bland annat utställningar.

GÖR ETT BESÖK
I den unika kyrkbyn finns även fler intressanta byggnader och platser, bland annat Fattigstuga med en iordningställd örtagård, Tiondebod och Liktorg. Prästbostaden och Gamla Prästbostaden (privat område). I klosterområdet strövar du som du vill. Vill du veta mer om Vreta klosters kyrka och trakten här omkring så finns litteratur att köpa i kyrkans vapenhus.

Gästtoaletter finns i den gamla stallbyggnaden, entré på husets gavel.