Utställningen En vacker historia
Utställningen En vacker historia
Utställningen En vacker historia

Utställningen En vacker historia

I utställningen En vacker historia berättar vi om våra 200 år av kanalhistoria och hur ingenjörernas utmaningar övervunnits längs vägen. Vi ger smakprov och inblick i hur kanalen upplevts och åldrats under åren, från födelsen fram till idag, och hur den förberetts för framtiden i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0.

Beskrivning

Göta kanal 2.0 är det största renoveringsprojekt som genomförts sedan invigningen av kanalen 1832. Det initierades 2016 och har pågått i över sju år med omfattande renovering och anpassning av stora delar av kanalanläggningen. Det unika kulturhistoriska byggnadsverket säkras genom renoveringen för kommande generationer och för att Göta kanal ska kunna fortsätta vara ett av Sveriges mesta besöksmål.


Strax utanför utställningslokalen finns även vår slussportsutställning där du kan gå runt och känna på 200 år gamla slussportar!