Sluss

Sjötorp sluss 6

Läs om Sjötorp sluss 6 dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Jordbruket
Byggnadsår: 1820
Tekniska fakta: Denna enkelsluss har en nivåskillnad på 2,4 meter. Under 1960-talet revs en del av slussmuren och ersattes med betong.Här vid Sjötorps sjätte sluss finns en unik slussvaktarstuga.Troligtvis byggdes huset redan på 1810-talet. De allra äldsta slussvaktarbostäderna uppfördes ofta i natursten vilket även är fallet med denna. Dessa stugor var väldigt kalla om vintern, vilket förmodligen är förklaringen till att nya hus byggdes och att de gamla revs. I 55 år levde och arbetade Johannes Nilsson som slussvakt här vid Sjötorp. Liksom slussvakten vid Sjötorp 7-8 belönades han med Patriotiska Sällskapets Medalj i två storlekar, en mindre och en större. Den nya stugan uppfördes först 1921, nu byggd i trä och större än de flesta andra kanalhus.