Sjötorp 4-5

Sjötorp sluss 4-5

Läs om Sjötorp sluss 4-5 dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Sluss nummer fyra har fått namnet Borgarna medan femman heter Bönderna
Byggnadsår: Båda slussarna byggdes 1819- 1820
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 4,8 meter. Den översta porten är helt utförd i trä och är inte tillverkad i Sverige utan i Holland av träslaget azobé. Resterande portar är tillverkade i gjutjärn och klädda i plank.

Sjötorps sluss 2-3 och 4-5 här i Sjötorp är döpta efter det som brukar kallas Rikets fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder, och bildar därför en enhet.Slussvaktarbostaden intill byggdes i trä redan 1858. Strax nedströms om slussen passeras kanalen också av en modern klaffbro. Ännu en bit längre ner kan kanalfararen beundra den före detta kanalinspektorsbostaden, vars byggnadsår skapat diskussion bland historieintresserade. Några påstår att det byggdes 1896 medan andra menar att huset inte uppfördes förrän 1905. Förutom kanalinspektorshuset finns den ursprungliga bykstugan, drängstugan, stallet och jordkällaren också bevarade.