Tåtorps sluss

Tåtorps sluss

Läs om Tåtorps sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Daniel Thunberg (han var den som gjorde den första Göta kanalritningen)
Byggnadsår: 1814
Tekniska fakta: Tåtorps sluss är en bestämmande sluss. Den reglerar vattenståndet mellan kanalen och sjön Viken. Slussen har en fallhöjd på 0,2 meter och är den enda handmanövrerade slussen på västgötasidan. Slussen i Tåtorp färdigställdes visserligen 1814 men redan 1848 tvingades Kanalbolaget att bygga om den, murverket hade nämligen förskjutits. Slussvaktarstället i trä uppfördes 1869 och nedströms ligger lotsbostället från 1863. Mellan åren 1878 till 1911 bodde och arbetade lotsen och timmermannen Carl Gustaf Sköld här. Efter hans död 1911 tog Bror Henning Sköld över lotsansvaret och när Bror Henning gick bort 1927 drogs tjänsten in.

Semaforen bredvid slussvaktarbostaden har inte längre någon funktion. År 1933 byggdes den tvära böjen vid Lanthöjden bort varför och signalsystemet med semaforen blev överflödigt. För övrigt kallas sträckan mellan Tåtorp och Lanthöjden för Bergkanalen. På en sträcka av 3,5 kilometer fick kanalbyggarna spränga sig fram genom segt urberg. Sträckan tog sju år att färdigställa och det var till största delen Skaraborgs regemente som gjorde jobbet. Söder om Tåtorps sluss finns en underlig byggnad. Det är det så kallade rysshuset. Kanske har en av de ryssar som var med och byggde kanalen bott här men det kan inte beläggas. Huset har byggts på i omgångar varför det blivit en hög, smal och unik byggnad.

Det är inte bara utseendet på Tåtorps bro som är originellt, även dess historia är ovanlig. Det var nämligen så att det var kanalbolagets ansvar att se till att människor kunde ta sig över kanalen vid Tåtorp. Bolaget valde då det billigare alternativet med en färja. År 1933 lades dock färjeverksamheten ner och i tjugo år var den enda förbindelsen över kanalen att gå över slussportarna. Efter hand tröttnade befolkningen varför de utan kanalbolagets inblandning beställde bron från Tyskland.

Byggnadsår: 1953
Tekniska fakta: Denna klaffbro importerades från dåvarande Västtyskland och är den enda i sitt slag längs kanalen.