Riksbergs slussar

Riksbergs slussar

Läs om Riksbergs slussar dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Baltzar Bogislaus von Platen (Göta kanals grundare)
Byggnadsår: 1819-1820
Tekniska fakta: Dessa tre kopplade slussar har tillsammans en fallhöjd på 7,5 meter. Denna stigning är den brantaste på hela västgötasidan. Baltzar von Platen, kanalens grundare, statsråd och sjöofficer, är mannen som gett sitt namn åt slusstrappan här i Riksberg. Han föddes år 1766 på ett gods i Dornhoff, i det som då var svenska Pommern. Von Platen påbörjade sin karriär som sjöofficer inom flottan. Det var genom detta han vid ett tillfälle blev tillfångatagen av ryssarna och tvingades tillbringa två år i ryskt fångenskap. Vid 34 års ålder tog han till slut avsked från flottan med en överstes rang och värdighet. Istället för att segla på de sju haven ville han bygga en farled genom hela Sverige. Som vi alla vet lyckades han förverkliga sin idé, men von Platen själv fick tyvärr aldrig se sitt verk färdigställas. Han dog, den sjätte december 1829, på sin post som riksståthållare i Norge endast tre år innan kanalens fullbordan.