Oscar sluss

Oscar sluss

Läs om Oscar sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Oscar (efter kronprins Oscar, sedermera kung Oscar I)
Byggnadsår: 1815
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 4,8 meter. Slussen manövreras hydrauliskt och alla portar har gjutjärnstomme med träplank. Slussvaktarbostaden här vid Oscars sluss byggdes 1843. År 1918 drogs elektricitet in i huset, men det skulle dröja fram till 1949 innan även vatten och avlopp tillkom. Dessa anordningar var förmodligen trevliga moderniteter för slussvärden Karl Ludvig Ring, som både bodde och arbetade här. Boningshuset innehöll också ett uppbördskontor, vilket kan ha varit en bidragande orsak till husets nya bekvämligheter.

Alla Kanalverkets bostäder var nämligen underställda en boställsordning. I ordningen från 1887 delades husen upp i två olika klasser. Till den första klassen hörde hus som användes av kanalbyggmästare, slussinspektorer och andra tjänstemän. Till den andra hörde bro-, sluss och skogsförvaltares bostäder. Kanalverket stod för alla reparationskostnader för slussvaktarstugorna, även om vakten själv skulle bistå med egen arbetskraft. Men skulle någon av de som bodde i stugan orsaka någon form av skada, var det upp till slussvakten att betala ur egen ficka. Det var också dennes uppgift att hålla rent och snyggt vid slussen, i trädgården och ute på den tillhörande åkerlappen.

Söder om Oscars sluss har det även legat ett före detta spannmålsmagasin i trä, som troligtvis funnits där sedan början av 1850-talet. Tyvärr brann magasinet ned i april 1996 och innehöll då kanalbolagets verkstad och förråd. Idag har det dock återuppbyggts på samma grund som det gamla huset och används nu som vandrarhem.