Sluss

Norsholms sluss

Läs om Norsholms sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Biskop Brask (efter den biskop som först introducerade idén om en kanal genom Sverige på 1500-talet)
Byggnadsår:1826
Tekniska fakta: Slussen manövrerades manuellt ännu 1979 då den byggdes om till hydraulisk manövrering. Fallhöjden på slussen är 0,8 meter vid normalvattenstånd i Roxen och den är en enkel nivåsluss. Från början var slussen här i Norsholm smalare än den är idag, närmare bestämt den del som ligger utanför de nedre slussportarna. Följden blev att båtar med maxbredden 7 meter ofta fick mycket svårt att passera denna del av kanalen. Därför bestämde man sig under vintern 1890-1891 för att bredda den så kallade förslussen med tre tum på varje sida.
Mellan åren 1855 och 1856 bestämde man sig också för att bygga ett nytt hus åt slussvakten här i Norsholm. Men 1856, samma år som huset stod färdigt, brann den nya stugan ned och byggarbetarna fick helt enkelt börja om från början. Året därefter, 1857, stod äntligen den nya slussvaktarbostaden färdig.

Slussvakten som bodde och arbetade här mellan åren 1861 till 1906 hette Anders Johan Olsson. Han levde ensam med sin dotter Augusta utom då han periodvis hade hjälp av en piga. Sydost om slussen ligger också den före detta slussinspektorbostaden, som troligtvis byggdes omkring 1832. Till Norsholms sluss skulle den dock inte komma att flyttas förrän 1859. Carl Johan Carlsson hette slussinspektören som bodde och arbetade här år 1904. Han levde tillsammans med sin hustru Clara och barnen Clara Martha, Elisabeth, Anna Ingrid Beata, Carl Georg Henning och David Gunnar.