Motala sluss

Motala sluss

Läs om Motala sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Föreningen
Byggår: 1818
Teknisk fakta: Den 11 april 1810 utfärdade Karl XIII det privilegiebrev som gav Göta kanalbolag rätt att bygga och driva den blivande kanalen. Bolaget tilldelades då även arbetskraft, mark och skogar för kanalens byggande. I maj samma år togs det första spadtaget till Göta kanal i Motala och ungefär samtidigt började man gräva i Forsvik, på andra sidan Vättern. Ett första mål var att binda samman sjöarna Viken, Vättern och Boren för att på så sätt underlätta transporterna av byggnadsmateriel.

Strax därpå påbörjades också arbeten vid kanalens ändpunkter i Söderköping och Sjötorp, samt vid Påvelstorp och Berg. Det stod snart klart att de förta kostnadskalkylerna inte skulle hålla, och hela kanalprojektet ifrågasattes. Hård kritik riktades mot organisationen och man menade att von Platen medvetet spridit ut arbetet för att omöjliggöra en nerläggning, men också att detta lett till högre kostnader än om man koncentrerat sig på några få arbetsplatser. Något låg det nog i kritiken, och snart insåg riksdagen att en nerläggning av kanalbygget inte var ett realistiskt alternativ.