Mariehov övre sluss

Mariehov övre sluss

Läs om Mariehov övre sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Örebro
Byggnadsår:1831
Tekniska fakta: Mariehovs övre sluss är en enkelsluss och har hydraulisk manövrering. Slussens fallhöjd är 2,6 meter. Mellan Mariehovs nedre och övre sluss finns det en väntbrygga.

I november 1937 hittade man ett egendomligt fynd här i Mariehovs sluss, nämligen en ullhandskrabba. Dessa östasiatiska kräftdjur är ovanliga och sägs ha spritt sig till Europa med handelsfartyg. Slussvakten som fann djuret lämnade över den till rektor Hultén i Söderköping, som sedan skickade den vidare till professor Hanström i Lund. Vad som sedan hände med den ovanliga krabban är det ingen som vet. Slussvaktarbostaden som vi idag kan se intill slussen är byggd i tegel och dateras till år 1914.